„Umělá inteligence je novou elektřinou“

Andrew Ng

zelektrifikujme Českou republiku - znovu

O nás

Jsme nezisková organizace sdružující všechny se zájmem o umělou inteligenci, ať už z hlediska její aplikace v praxi, tak z hlediska základního výzkumu algoritmů a metod. Snažíme se tyto zájemce propojit za účelem spolupráce a sdílení poznání, čímž chceme přispět k rozvoji vývoje umělé inteligence v ČR a udělat z naší země konkurenceschopného hráče v tomto odvětví. Za účelem dosažení tohoto cíle podporujeme setkávání odborníků a nadšenců, vytváření kurzů a snažíme se propagovat umělou inteligenci na všech možných úrovních.

Czech AI bylo založeno skupinkou nadšenců zabývajících se různými odvětvími umělé inteligence, kterým chyběla možnost jednoduššího propojení s ostatními, jenž mají o oblast umělé inteligence zájem nebo se v ní dokonce sami aktivně pohybují.

Máte-li zájem dozvědět se o nás více, kontaktujte nás nebo se rovnou staňte součástí naší komunity.

Mise

Cílem České asociace pro umělou inteligenci je rozšířit povědomí o umělé inteligenci a jejím stavu mezi širší obecenstvo a vytvořit prostor pro spolupráci a výměnu informací z oblasti umělé inteligence na území ČR. Toho chceme dosáhnout prostřednictvím podpory vzdělávání na univerzitách i mimo ně, setkávání lokálních komunit a propojení s ostatními národními i zahraničními iniciativami. To vše by ve výsledku mělo přispět k tomu, aby se z České republiky stal významný hráč na poli umělé

Staň se součástí komunity

Chcete …

… být informováni o novinkách z oblasti umělé inteligence?
… mít přehled o dění na poli umělé inteligence (nejen) v ČR?
… vědět jaké akce zaměřené na oblast umělé inteligence se (nejen) na území ČR konají?
… se dostat do kontaktu s ostatními lidmi, kteří se umělou inteligencí zabývají?
… vědět kdo a co v oblasti umělé inteligence v ČR dělá?
… najít práci v oblasti umělé inteligence?
… prezentovat svůj výzkum nebo vývoj v oblasti umělé inteligence?
… získat podporu pro pořádání konferencí, workshopů či meetupů?
… sdílet vaši konferenci, workshop či meetup s ostatními člen komunity?

Staňte se členem komunity

Registrace do komunity


PartneřiProč být partner? Staňte se naším partnerem

Chcete …

… prezentovat svoji firmu a její výzkum a vývoj v oblasti umělé inteligence?
… aby Vaše firma byla známá ve spojení s umělou inteligencí?
… mít logo na našem webu a sociálních sítích?
… získat kontakty na potenciální partnery pro společné projekty?
… inzerovat otevřené pozice v oblasti umělé inteligence na našem webu?

Chci se stát partnerem


Kontakt

CZECHAI

Czech Society for Artificial Intelligence
Hněvkovského 65
617 00 Brno

Kontaktní osoby:
Dr. Pavel Dvořák
pavel.dvorak@czechai.cz

Dr. Jakub Valčík
jakub.valcik@czechai.cz